سلامت مرغ‌های روستایی را دریابیم

توضیحات

زندگی روستایی با حیوانات خانگی و اهلی به‌نوعی گره خورده است؛ صبح روستا با بانگ خروس ‌آغاز می‌شود. صداهای ناخوشایند، سکوت این حیوانات و گاه حذف آن‌ها در اثر بیماری، فضای روستا را متأثر می‌کند؛ بنابراین، سلامت آن‌ها، از جمله پرندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و پیشگیری از بیمار شدنشان بسیار مهم و لازم است. بیماری‌های آنفلوانزای پرندگان و نیوکاسل جزو بیماری‌های مهمی هستند که می‌توانند پرندگان روستایی را آلوده و بیمار کنند. نکته‌ی مهم این است که این آلودگی، از نظر سرایت به طیور صنعتی موجود در منطقه نیز بسیار اهمیت دارد. بنابراین توجه به سلامت و پیشگیری از بروز و شیوع بیماری در پرندگان روستایی را باید جدی گرفت. این فیلم با شما در این باره سخن می‌گوید.