توصیه‌های بهدشتی برای مراقبت از دام زایمان کرده

توضیحات

برای مراقبت از دام تازه زایمان کرده، رعایت اصولی بهداشتی در محل دامداری، حتی در دامداری‌های روستایی، و حتی اگر فقط یک رأس دام دارید، ضروری است تا سلامت دام برای تداوم خوب زندگی و بارآوری بعدی، و البته سلامت انسان تأمین شود. علاوه بر این، حیوانات حقوقی دارند که رعایت آن بر عهده‌ی دامدار است که در مراحل مختلف زندگی آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. این برنامه‌ی رادیویی شما را با مواردی که لازم است به آن‌ها توجه شود آشنا می‌کند.