بیماری لمپی اسکین- Lumpy skin disease


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

این اطلاعیه نکات کلیدی در باره‌ی دوره نهفتگی، عامل انتقال بیماری، نشانه‌ها و راه‌های پیشگیری از بیماری لمپی اسکین را همراه با تصاویری از دام بیمار در اختیار شما قرار داده است.