دائره المعارف کامل پرورش قارچ دکمه ای

  • نوع رسانه : نرم افزارهای تلفن همراه
  • موضوعات : قارچ های خوراکی
  • پدید آورنده : آقای خلیل پیمان
  • کلیدواژگان / برچسب ها: اسپان ,کمپوس ,خاک پوششی,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات

معرفی و شناخت آفات و بیماری های سالنهای کشت و مدیریت تولید فارم