بیماری تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو، خطری که قابل پیشگیری است.

توضیحات

تب خونریزی دهنده‌ی کریمه- کنگو بیماری ویروسی خطرناک و قابل انتقال از دام به انسان است که در دام غیر از تب خفیف نشانه‌ای ندارد ولی در انسان مخاطرات زیادی را به همراه دارد؛ بنابراین پیشگیری از بروز و شیوع آن بسیار مهم است. برای این کار باید ابتدا بیماری و راه‌های انتقال آن را بدانیم. این انیمیشن به صورتی ساده در دو دقیقه شما را با این نکات آشنا می‌کند