اسیدوز تحت حاد یا سارا در گاوهای شیری- بخش اول

توضیحات

اسیدوز تحت حاد یک بیماری متابولیکی ناشی از تغذیه‌ی نادرست است. تغییر در جیره‌ی غذایی و متعادل نبودن جیره و نحوه‌ی غذا دادن سبب می‌شود دستگاه گوارش دام نتوانند درست عمل کند. این بیماری سبب کاهش تولید شیر و میزان چربی و پروتئین موجود در آن می‌شود که از نظر اقتصادی در یک گاوداری شیری اهمیت زیادی دارد. برای پیشگیری از وقوع چنین مشکلی چه باید کرد؟ این برنامه‌ی رادیویی به بخشی از راهکارها اشاره دارد و بقیه‌ی موارد پیشگیری از بیماری در برنامه‌های بعدی ارائه شده است که گوش دادن به همه‌ی آن‌ها کمک زیادی به شما خواهد کرد تا سلامت دام‌ها و سرمایه‌ی خود را حفظ کنید. با ما همراه باشید.