اسیدوز تحت حاد یا سارا در گاوهای شیری- بخش دوم

توضیحات

وقتی شکمبه‌ی دام خوب کار کند، هضم غذا در شکمبه انجام می‌شود و مقدار کمی از غذای هضم نشده به رودها می‌رسد. ولی وقتی شکمبه مشکل داشته باشد مثل زمانی که دام دچار اسیدوز است، غذای هضم نشده وارد روده‌ها می‌شود؛ یعنی تخمیر در روده‌ها صورت می‌گیرد و گاز و اسیدهای عالی در روده ایجاد می‌شود؛ نشانه‌ی بروز این مشکل در دام چیست؟ و در کدام دام‌ها اسیدوز تحت حاد بیشتر است؟
پاسخ این سؤال در این بخش که قسمت دوم از برنامه‌ی رادیویی مربوط به اسیدوز تحت حاد یا سارا در گاوهای شیری است، ارائه شده.