اسیدوز تحت حاد یا سارا در گاوهای شیری- بخش چهارم

توضیحات

چه شرایطی در دام ایجاد اسیدوز می‌کند و چه باید کرد؟ اندازه و نوع غلات کنسانتره چه قدر باید باشد؟ آیا استفاده از آرد گندم در تغذیه‌ی دام خوب است؟ پاسخ این سؤال‌ها را از این برنامه‌ی کوتاه رادیویی بشنوید.