اسیدوز تحت حاد یا سارا در گاوهای شیری- بخش ششم

توضیحات

با مدیریت درست، به راحتی و بدون استفاده از هیچ دارویی می‌توانید اسیدوز تحت حاد را در دامداری کنترل کنید. برای رسیدن به این مهم آیا می‌دانید چند بار در روز باید دام‌ها تغذیه شوند؟ در میان وعده‌ها چه کاری لازم است صورت گیرد؟ آیا TMR نقشی در پیشگیری از بیماری دارد؟ اندازه‌ی غذا چه قدر باید باشد؟ میزان درصد آب در غذا چه قدر باشد؟ آخور دام در شبانه روز باید مدتی خالی بماند یا نه؟ فقط 4 دقیقه وقت صرف کنید و به این برنامه‌ی رادیویی گوش دهید تا پاسخ این پرسش‌های مهم را بدانید.