بخش هفتم- اسیدوز تحت حاد یا سارا در گاوهای شیری

توضیحات

آیا می‌دانید اسیدوز تحت حاد در چه دام‌هایی و به چه دلیل بیشتر رخ می‌دهد؟ نشانه‌های مهم این بیماری چیست؟ گزارش روزانه‌ی دریافتی از ایستگاه جمع آوری شیر چه کمکی به تشخیص وجود بیماری در دام‌ها می کند؟ چه نشانه‌ای در دام کشتار شده، ابتلای حیوان به این بیماری را نشان می‌دهد؟ برای پی بردن به پاسخ این پرسش‌ها، 4 دقیقه به این برنامه رادیویی گوش دهید.