بخش هشتم-اسیدوز تحت حاد یا سارا در گاوهای شیری

توضیحات

آیا می‌دانید از اسیدوز تحت حاد که جزو بیماری‌های مهم و خسارت بار در دامداری‌ها بویژه در گاو شیری است، چگونه می‌توان پیشگیری کرد؟ می‌دانید برای این منظور، جیره‌ی دام چگونه باید باشد، میزان علوفه و اندازه‌ی آن چه قدر باشد؟ کدام دام‌ها از کیفی‌ترین علوفه در دامداری باید استفاده کنند؟ میزان فیبر جیره، درصد کنسانتره و پودر چربی کم باشد یا زیاد؟ چگونه می‌شود از کاهش ترشح بزاق که نقش مهمی در هضم غذا دارد، پیشگیری کرد؟ جلوی تغذیه‌ی انتخابی را چگونه می‌توان گرفت؟ فاصله و دفعات غذا دهی چگونه باشد؟ و... پاسخ مهم همه‌ی این سؤال‌ها را در این برنامه‌ی رادیویی 4 دقیقه‌ای پیدا خواهید کرد.