مدارس مزرعه ای کشاورزان - رهیافتی بدیل در ترویج کشاورزی

نوع رسانه: کتاب
شابک: 978-9645201706
تعداد صفحات: 460
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 550
تعداد دریافت فایل: 698