تکنیک تولید مینی تیوبر سیب زمینی در سیستم هواکشت


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات