تکنیک تولید مینی تیوبر سیب زمینی در سیستم هواکشت

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تعداد صفحات: 24
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 524
تعداد دریافت فایل: 320