خربزه مه ولاتی، فرصتی در کشاورزی با آب شور و لب شور

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
نویسنده : جواد باغانی
شابک: 978-9645203618
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52546به تاریخ 96/08/23است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 686
تعداد دریافت فایل: 872