عمق نصب و فاصله نوارهای آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
سیب زمینی
شابک: 978-9645203649
تاریخ انتشار: 1396

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52731 به تاریخ 96/9/26 است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,179
تعداد دریافت فایل: 1,271