راهبردهای مدیریت تلفیقی(IPM) جوندگان زیان آوردر باغ، کشتزار و انبار

نوع رسانه: نشریه ترویجی
نویسنده : فرزاد کرم پور
کلیدواژگان / برچسب ها :
جوندگان
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 47
تعداد دریافت فایل: 78