مطالعات تفصیلی دقیق خاکشناسی و طبقه بندی اراضی ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی(محلات، استان مرکزی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گل وگیاه زینتی
کلیدواژگان / برچسب ها :
خاک
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 363
تعداد دریافت فایل: 244