تولید و بسته بندی پنیر

نوع رسانه: کتاب
نویسنده : آقای حسن رشیدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
تولید/ پنیر/ بسته بندی
تاریخ انتشار: 1397

پنیر، یکی از غذاهای متداول در تغذیه انسانی است و هزاران سال است که تولید و مصرف می شود. در واقع هدف از تولید پنیر توسط انسان، افزایش ماندگاری در نتیجه انجام فرایند تخمیر و آبگیری بوده است زیرا شیر به شدت فاسدشدنی است و در شرایط محیطی قابل نگهداری نیست.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 147
تعداد دریافت فایل: 161