روش تهیه فیله مرغوب(فیله کم استخوان) از کپورنقره ای

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
کپور نقره ای
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 47
تعداد دریافت فایل: 42