معرفی دستگاه محلول پاش آفت‌کش بیولوژیک Bt برای کنترل بید کلم

موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 160
تعداد دریافت فایل: 131