مدیریت تغذیه درختان میوه درمناطق معتدله استان البرز با نگرش پژوهشی


امتیاز دهی
فایل PDF (1439 K)

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

شابک: 978-622-952877-8
این اثر به شماره K-97-18 مورخ 97/9/24 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.