کیست هیداتید(هیداتیدوز)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

این بیماری مشترک میان انسان و حیوانات از حدود2000 سال پیش در جوامع انسانی شناخته شده است. میزبان اصلی انگل بیماری سگ‌سانان و میزبان‌ واسط آن اکثر علف‌خواران، همه چیزخواران و انسان است. پیشگیری از این بیماری از نظر بهداشت عمومی و از جهت اقتصادی مهم و ممکن است. این بروشور ضمن معرفی بیماری، به راه‌های پیشگیری در حیوانات و انسان اشاره دارد.