راهنمای روش های عملی کشت بافت گیاهی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
نویسنده : فرانک روزبه
تاریخ انتشار: 1395
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 1,917
تعداد دریافت فایل: 2,707