بررسی امکان افزایش عملکرد گندم دیم با استفاده از مایه تلقیح باکتریهای محرک رشد

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
نویسنده : جعفر گوهرگانی
تعداد صفحات: 16
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1393
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 475
تعداد دریافت فایل: 241